Download Garantie Voorwaarden

 

Wettelijke garantie

Op alle producten die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Tuinoutlet Nijmegen Garantie Tuinoutlet Nijmegen biedt naast de eventuele fabrieksgarantie en naast de wettelijke garantie de koper een extra garantie van 3 maanden. Tuinoutlet Nijmegen ontleent zichzelf het recht om producten te weigeren, wanneer blijkt dat er onbehoorlijk/onzorgvuldig is omgegaan met het product. Om in aanmerking te komen voor de garantie, dient de consument ten alle tijden een origineel aankoopbewijs te kunnen overleggen. Dit kan een aankoopbon zijn, maar ook een digitaal bewijs van betaling.

Fabrieksgarantie

Op producten zoals hieronder beschreven is fabrieksfarantie van toepassing. De fabrieksgarantie wordt behandeld door INTEX Service Center.

Op bepaalde artikelen uit de INTEX collectie zwembaden en filtersystemen is een fabrieksgarantieregeling van kracht. In de handleiding, die bij de betreffende artikelen wordt geleverd, staat deze garantie, alsmede de garantietermijn vermeld. INTEX Service Center verleent deze garantie namens de fabriek.

Op de INTEX ZWEMBADEN (INTEX Easy Set zwembaden en de INTEX ronde, rechthoekige en ovale (ultra) metalen frame zwembaden) geldt een fabrieksgarantie van drie (3) maanden op uitsluitend de lasnaden; op de INTEX filterpompen en het INTEX Krystal Clear™ Zoutwatersysteem geldt een fabrieksgarantie van één (1) of twee (2) jaar. De fabrieksgarantie gaat in op de dag van aankoop door de consument.

Uitsluitend in het geval de consument een compleet zwembadset (zwembad+filterpomp+accessoires) in de winkel heeft aangeschaft, vallen ook deze accessoires onder de fabrieksgarantie regeling.
In geval van een reclamatie of klacht dient de consument EERST telefonisch contact op te nemen (tel. 0165-593939). De klacht wordt besproken en er wordt bepaald of er aan de voorwaarden voor de garantieregeling wordt voldaan of dat de consument zich dient te wenden tot de winkel(organisatie), waar het artikel is aangeschaft. Bij schriftelijk contact dient een telefoonnummer te worden opgegeven, zodat er contact opgenomen kan worden.

Allereerst dient de consument in het bezit te zijn van een origineel aankoopbewijsmet daarop vermeld: aankoopdatum, de naam en adres van de leverancier/winkelier en nummer of omschrijving van het artikel. Zonder originele aankoopbewijs is garantie uitgesloten. Kopieën worden NIET geaccepteerd. Afschriften van creditcard betalingen kunnen slechts worden geaccepteerd, als daarop duidelijk het gereclameerde artikel staat gespecificeerd.

Op basis van de informatie, die de consument verschaft en zoals die door INTEX service center wordt genoteerd, wordt bepaald of aan de garantievoorwaarden wordt voldaan en zo ja, of het artikel wordt gerepareerd dan wel wordt vervangen. De consument krijgt een referentienummer en vragen hem om óf het defecte artikel met originele bon, goed verpakt, ter reparatie op te sturen óf enkele (onder)delen van zwembad of filterpomp met originele bon op te sturen. Artikel en bon of (onder)delen dienen, onder vermelding van het referentienummer, gefrankeerd te worden toegezonden. Slecht verpakte en/of niet- gefrankeerde leveringen worden altijd geweigerd.

BLIJKT BIJ ONTVANGST VAN BON EN (ONDER)DELEN, DAT DEZE INCOMPLEET ZIJN EN/OF NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE INFORMATIE, DIE EERDER WERD VERSTREKT EN/OF DE EISEN, DIE ZIJN GESTELD, DAN is INTEX SERVICE CENTER NIET GEHOUDEN TOT REPARATIE OF VERVANGING, ZELFS NIET ALS EERDER TELEFONISCH TOESTEMMING WERD GEGEVEN HET TE VERVANGEN ARTIKEL TE VERSNIJDEN.

Pas nádat de gevraagde (onder)delen (franco) zijn ontvangen, wordt het vervangende artikel franco toegezonden. De toegezonden originele bon blijft in bezit en wordt onder het referentienummer gearchiveerd.

Artikelen, die onder garantie zijn gerepareerd, worden franco geretourneerd binnen een zo kort mogelijke termijn; in het hoogseizoen dient u echter met 5-7 werkdagen rekening te houden.

Besluit INTEX Service Center het artikel te vervangen, dan is het ook mogelijk, doch UITSLUITEND OP AFSPRAAK, de aankoopbon en gevraagde onderdelen, onder vermelding van het referentienummer, aan de balie af te geven (adres wordt u opgegeven) en ter plaatse een vervangend artikel te krijgen. ZONDER REFERENTIENUMMER WORDEN KLACHTEN NIET AFGEHANDELD.

De onderdelen of accessoires, die u bij reparatie of ter vervanging worden geleverd zijn altijd originele INTEX artikelen, waarop (artikelafhankelijke) garantie wordt gegeven

Indien de consument géén recht (meer) heeft op garantie of géén originele bon (meer) kan overleggen, heeft hij de mogelijkheid bij het INTEX Service Center het artikel te laten repareren of een vervangend artikel te kopen.

Ook reparaties dienen vooruit te worden betaald. Gerepareerde artikelen worden na reparatie zo spoedig mogelijk aan de consument geretourneerd, waarbij men in het hoogseizoen met 5-7 werkdagen rekening dient te houden.